مجوز ها

مشاور کسب و کار

وزارت صنعت و معدن و تجارت

مجوز مرکز مشاوره

مجوز رسمی مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

مجوز شتابدهنده

مجوز شتابدهنده از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی

مجوزفنی و حرفه ای

اخذ مجوز رسمی آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

مجوز جهاد کشاورزی

عقد تفاهم همکاری آموزشی با اداره کل آموزشی جهاد کشاورزی مشهد

تقدیر نامه ها

enemad-logo

مراقب کلاهبرداران باشید!
راهبران ثبت هیچ شعبه ی دیگری ندارد
به آدرس سایت توجه کنید:

www.raasabt.ir