انجمن ارگانیک ایران

تاییدیه پروانه فعالیت اعضا

کد ملی: 09653213567
نام پدر: احمد
شماره تلیفن کسب و کار: 09367899813

اطلاعات مجوز

مرجع صدور: یریرسریر
عنوان مجوز: یسرززیر
مراجع نظارتی: ربریریبر
تاریخ صدور: 1402/05/29
مدت اعتبار: 1 سال

به استناد ماده 6(بند 2 و 9) اساسنامه و مصوبه هیت مدیره انجمن ارگانیک ایران مورخ 1389/10/9 این پروانه فعالیت برای تولید کنندگان عرضه کنندگان صادر کنندگان و وارد کنندگان محصولات ارگانیک صادر میگردد.

گروه محصولات: زعفران عناب زرشگ و ادویه

enemad-logo

مراقب کلاهبرداران باشید!
راهبران ثبت هیچ شعبه ی دیگری ندارد
به آدرس سایت توجه کنید:

www.raasabt.ir