فهرست مطالب

تغییر اعضای شرکت

شرکت های سهامی توسط تعدادی از افراد و سهامداران اداره می شود که به آن ها اعضای هیات مدیره می گویند. هیئت مدیره از قرارگیری تعدادی از سهامداران در شرکت که در جمعی با نام مجمع عمومی موسس یا عادی نام گذاری شده است تشکیل می شوند . این تجمع برای اداره امور شرکت ها برای مدت زمانی معینی انجام خواهد شد.

راهبران ثبت

تغییر اعضای هیئت مدیره

بر اساس قانون تجارت شرکت های سهامی خاص برای تعیین هیئت مدیره با هیچ نوع محدودیتی روبه رو نخواهند بود. در تعیین شخصی برای ریاست هیئت مدیره باید یک نفر را از میان اعضای هیئت مدیره انتخاب کنند هم چنین ان ها باید شخصی دیگر را به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای رسیدگی به امور شرکت در زمان غیاب رئیس انتخاب کنند تا به امور رسیدگی کند .

در موضوع  ایجاد تغییر اعضای هیئت مدیره و نیز تعیین سمت های اعضا در قانون تجارت برای یک شرکت سهامی خاص عبارتند از ایجاد تغییرات در تعداد و اعضای مدیر عامل، نایب رئیس، هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره و هم چنین اعضای هیئت مدیره و در عین حال سهامدار است.

راهبران ثبت

قوانین مربوط به انتخاب هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

طبق ماده‌ی ۱۰۷ بخش ۶ باب سوم قانون تجارت، شرکت سهامی به‌وسیله‌ی هیئت مدیره‌ای که ازبین صاحبان سهام انتخاب شده اداره می‌شود. این افراد قابل عزل بوده و تعدادشان در شرکت سهامی خاص نباید از ۳ نفر کمتر باشد. این قوانین عبارت است از:

 • اشخاص حقوقی نیز می‌توانند به‌عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شوند .
 • مدت مدیریت هریک از اعضا از ۲ سال تجاوز نمی‌کند .
 • مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.

انتخاب افراد زیر به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره امکان‌پذیر نیست:

الف) ورشکستگان مالی

ب) مجرمانی که به واسطه‌ی ارتکاب به جرم، حکم قطعی دریافت کرده و در مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به‌سر می‌برند.

ج) مجرمانی که به‌دلیل ارتکاب به جنایت، سرقت، خیانت در امانت و یا کلاهبرداری، به‌طور کلی از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.

د) افرادی‌که مرتکب جرایمی مانند اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال شده و کلاهبردار شناخته شده‌اند.

راهبران ثبت

وظایف هیئت مدیره در شرکت سهامی‌خاص

 1. تغییر هیئت مدیره
 2. انتخاب و تغییر مدیرعامل
 3. مشخص کردن صاحبان امضاء در شرکت
 4. تنظیم خلاصه‌ی صورت دارایی و بدهی‌های شرکت و ارائه به بازرس
 5. تغییرات در هیئت‌مدیره شرکت سهامی‌خاص
 6.  تغییرات هیئت‌مدیره در شرکت سهامی‌خاص شامل:
 7. انتخاب مدیران و بازرسین
 8. افزایش و کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره
 9. تعیین سِمت مدیران
 10. تعیین دارندگان حق امضاء

 

راهبران ثبت

سمت های هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

سمت های اعلام شده در قانون تجارت در شرکت سهامی خاص شامل موارد ذیل است:

 1. مدیر عامل
 2. رئیس هییت مدیره
 3. نائب رئیس هییت مدیره
 4. عضو هییت مدیره
 5. سهامدار

سه سمت مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره با نام اشخاص حقیقی  یا حقوقی باید حتما معرفی شوند و سمت عضو هیئت مدیره میتواند به هر تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی داده شود.
در صورتی که در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد وفق ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده مطرح به تصویب ۳/۲ اعضای حاضر در مجمع برسد.
صورتجلسه مربوط به تعیین سمت مدیران در شرکت سهامی خاص در صورتجلسه هیات مدیره است.

راهبران ثبت

تعیین دارندگان حق امضا در شرکت سهامی خاص

شخص یا اشخاصی که دارای حق امضاء هستند مسئولیت و تعهد بسیار مهمی بر عهده دارند ،پس باید در انتخاب دارندگان حق امضاء در شرکت بسیار دقت و توجه به خرج داد. در شرکت سهامی خاص حق امضاء میتواند به صورت های مختلفی به افراد داده شود.

حق امضاء را میتوان به تنهایی به یک نفر داد تا تمامی اسناد عادی و تعهد آور شرکت شامل اوراق اداری وبهادار را با اختیار خود امضاء کند و یا امضاء اسناد مهم و تعهد آور را به یک یا چند نفر و اوراق عادی و اداری را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نمود. همچنین می توان حق امضا را به شخصی به جزاعضاء هیئت مدیره مانند یکی از سهامداران داد.

با تنظیم صورتجلسه هییت مدیره  دارندگان حق امضاء به اداره کل ثبت  شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام میشوند و همچنین میتوان با تعیین سمت مدیران ، دارندگان حق امضاء را نیز در یک صورتجلسه هیات مدیره مشخص نمود.

راهبران ثبت

مدارک مورد نیاز جهت صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره

 • مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره ( کپی برابر اصل شده دفتر خانه اسناد رسمی)
 • کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه های تاسیس و تغییرات شرکت

راهبران ثبت

افزایش و کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص باید حتما با سه نفر سهام دار تشکیل شود و تعداد اعضاء هیئت مدیره نباید از دو نفر کمتر باشد و باید در کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره حتما به این نکته توجه داشت. برای افزایش تعداد اعضاء  هیئت مدیره هیچ محدودیتی وجود ندارد و به تعداد بی نهایت میتوان عضو هیئت مدیره داشت.

کاهش و افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص اگر با کاهش و افزایش تعداد سهام همراه باشد حتما باید بعد از تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  با مراجعه به سازمان امور مالیاتی مالیات نقل و انتقال سهام پرداخت گردد.

نمونه صورتجلسه کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکت های سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت…………………….. و شناسه ملی …………………. مورخ …………………… ساعت…………………….. با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ابتداد در اجرای ماده ۱۰۱ ق.ت آقای/خانم…………………………………….. به سمت رئیس جلسه آقای/خانم………………………………….. و …………………………………. به سمت نظار آقای/خانم…………………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه. تعداد اعضاء هیأت مدیره به………………………….. نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. به آقای/خانم………………………………….. احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

راهبران ثبت

تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

تغییر اعضای هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود از مواردی است که می توان برای ثبت تغییرات اصولی که در اساسنامه انجام می شود، انجام گیرد. شرکت برای مدیریت و اداره امور به قوه اداره‌ کننده نیاز دارد، مدیران شرکت مسئولیت اداره شرکت را در تمامی امور تجاری بر عهده‌ دارند.

از این جهت هیچکدام از مدیران نمی‌توانند جهت انجام امور برای همیشه انتخاب شوند و یا اختیاراتی به صورت بی‌ نهایتی داشته باشند. بهتر است بدانید مدیران برای مدت مشخصی انتخاب می‌شوند و مدیریت امور معینی را بر عهده دارند. پس مدیرانی که انتخاب می‌شوند.

شروع یک اتفاق خوب

برای درخواست ثبتی به صورت آنلاین کلیک کنید.

enemad-logo

مراقب کلاهبرداران باشید!
راهبران ثبت هیچ شعبه ی دیگری ندارد
به آدرس سایت توجه کنید:

www.raasabt.ir