راهبران ثبت

ثبت شرکت مسئولیت محدود | 

شرکت مسئولیت محدود چیست ؟ 

در مادهٔ ۹۴ قانون تجارت ایران اینگونه تعریف شده‌است: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به‌سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد – فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

راهبران ثبت مرجع خدمات ثبتی در کشور

دوستان عزیز راهبران ثبت ، ثبت شرکت مسئولیت محدود ؛ یکی از رایج ترین و ساده ترین نوع تاسیس شخصیت حقوقی در ایران است ، به همین علت اکثر افراد برای ایجاد شغل پایدار برای خودشان و تاسیس شرکت در ابتدای مسیر اقدام به تاسیس شرکت از نوع مسئولیت محدود می کنند .

 

شرکت مسئولیت محدود
enemad-logo

مراقب کلاهبرداران باشید!
راهبران ثبت هیچ شعبه ی دیگری ندارد
به آدرس سایت توجه کنید:

www.raasabt.ir