مراحل ، هزینه و شرایط اخذ کارت بازرگانی

شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی ایرانی

۱- یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)

۲- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

۳- اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ۱۸۶ ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.

۴- اصل کارت ملی و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
۵- سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده
۶- ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

۷- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان ویک سری کپی ازپشت روی آن

۸- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۹- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی(با مهر امضای رئیس شعبه)

۱۰- ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن

۱۱- ارائه ی اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند)

12- ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

چند نکته:

 • کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
 • هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
 • برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
 • آدرس های درج شده در اظهارنامه ی ثبتی،مفاصا حساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری و با هم مطابقت داشته باشند.
 • حضور متقاضی کارت در کلیه ی مراحل پذیرش و تحویل کارت الزامی است.

مقررات مالیاتی حاکم برکارت بازرگانی

دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی گردد درآمد مشمول مالیات تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود

برای اشخاص حقیقی بر اساس درامد مشمول مالیات طبق نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و برای اشخاص حقوقی ۲۵% درآمد محاسبه و اخذ میگردد

ماده ۱۳۰ : بدهی های گذشته موضوع مواد(۳) تا (۱۶) و تبصرة (۳) ماده (۵۹) , ماده (۱۲۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود )

تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا سقف یک میلیون ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا“ یا جزئا“ مورد بخشودگی قرار دهد .

ماده۱۳۱ : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است :

 • تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد ۱۵%
 • تا میزان یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد۲۰%
 • تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵% )
 • تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد ۳۰%
 • نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد ۳۵%

نحوه صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی Business Cards
بر اساس تعریف گمرک، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه شخصی حقیقی باشد چه شخصیتی حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.

این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد.

بسیاری از افراد علاقمند به فعالیت های بازرگانی، برای دریافت کارت بازرگانی از طریق وزارت بازرگانی اقدام می‌کنند. اگر درک درستی از نحوه درست این کارت وجود نداشته باشد، با تمام مزیت‌هایش می تواند دردسرساز هم باشد.

در همین راستا چند ماه پیش که در خبرها خواندیم عده ای با اجاره دادن کارت های بازرگانی شان به قاچاق کالا در کشور دامن زده اند و یا عده ای از صادرکنندگان برای فرار از زیر بار برخی قوانین، با کارت بازرگانی دیگر افراد (که عمدتا هم روستایی بوده‌اند) اقدام به واردات کالا می‌کرده‌اند.

شرایط صدور

الف) اشخاص حقیقی ایرانی

داشتن حد اقل ۲۱ سال تمام.

برگ پایان خدمت نظام و یا برگ معافیت برای آقایان.

داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع.

داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملکی/استیجاری.

داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی.

داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک‌های عامل کشور.

ب) اشخاص حقیقی غیرایرانی

داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت نظام/معافیت.

داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدورکارت بازرگانی اشخاص حقوقی
اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد

اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها

برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید

در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است

اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل

فرم دال تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسنادرسمی

اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ق.م .م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدورکارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت

روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی درراستای صادرات و واردات کالا باشد

اصل کارت ملی مدیرعامل در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد دو قطعه عکس جدید، تمام رخ ، ساده رنگی و با پشت زمینه سفید

اصل مدرک تحصیلی معتبر حداقل دیپلم متوسطه مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد

تبصره:

دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری

اطلاعات و ارتباطات ICT ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

تبصره متقاضیانی که سن آنان۵۱ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند

داشتن حداقل سن۲۳ سال تمام

اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی

فقط روی فرم الف قابل قبول است با مهر امضای رئیس شعبه

ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم الفتایید شده باشد قابل قبول است

ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل

الف:اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی

ب:اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

ج:اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفترمرکزی

مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند

کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت tax.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

*شش تذکر مهم

 1. کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
 2. ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.
 3. حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است.
 4. برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
 5. حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.
 6. کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد.

متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

 • واگذاری کارت بازرگانی به دیگران باعث زیان شما خواهد شد
 • افرادی که کارت بازرگانی شما را اجاره می نمایند پرداخت مالیات بر درآمد را نمی پذیریند.
 • بسیاری از کسانی که کارت بازرگانی خود رابه دیگران واگذار نموده اند بعلت بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده اند.

شرایط صدور کارت بازرگانی برای غیر ایرانیان

 1. داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت
 2. داشتن پروانه کار و اقامت
 3. عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.

ابطال کارت بازرگانی

الف: ابطال اختیاری (انصراف)

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می‌توانند با ارایه مدارک ذیل به اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اداره کل مقررات صادرات و واردات یا کل بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت بازرگانی نمایند.

ب: ابطال اجباری

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت بازرگانی می‌تواند راساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند.

لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید. (بند ۶ ماده ۱۰ مقررات صادرات و واردات)

ضمناً اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرکی ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوطه از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا شعب آن در شهرستان‌ها به طور موقت یا دایم محروم و کارت بازرگانی آنان نیز باطل می‌شود.

در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به صورت موقت یا دایم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند.

در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد شد

تبصره ۱: محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود. (ماده ۳۰ قانون امور گمرکی).

تبصره ۲: به هر جهت ابطال کارت بازرگانی چه به صورت اختیاری و چه به صورت اجباری توسط اداره کارت بازرگانی، معاونت بازرگانی خارجی و وزارت بازرگانی انجام‌پذیر است.

صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

كارت بازرگاني ،مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۲ مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به امر تجارت خارجي بپردازد.

بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال مي باشد . تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي براي مدت مذكور انجام مي گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي يابد.

مقررات مالیاتی حاکم بر کارت بازرگانی

دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی گردد درآمد مشمول مالیات تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود

برای اشخاص حقیقی بر اساس درامد مشمول مالیات طبق نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و برای اشخاص حقوقی ۲۵% درآمد محاسبه و اخذ میگردد

ماده ۱۳۰ : بدهی های گذشته موضوع مواد(۳) تا (۱۶) و تبصرة (۳) ماده (۵۹) , ماده (۱۲۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود )

تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا سقف یک میلیون ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا“ یا جزئا“ مورد بخشودگی قرار دهد .

ماده۱۳۱ : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است :

 • تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد ۱۵%
 • تا میزان یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد۲۰%
 • تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵% )
 • تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد ۳۰%
 • نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد ۳۵%

ابطال کارت بازرگانی و یا تعلیق کارت بازرگانی

ليست مدارک مورد نياز جهت ابطال و يا تعليق کارت عضويت و بازرگانی

لف) مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگاني حقيقي:

 1. تقاضاي شخص در ۱ نسخه.
 2. گواهي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال (به همراه داشتن برگه هاي تشخيص و يا قطعي سالهاي ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالياتي داراي کد رهگيري سال ۱۳۹۰ الزامي است).
 3. گواهي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي جهت ابطال(در صورت توليدي بودن).
 4. اصل کارت بازرگاني.
 5. اظهارنامه ابطالي ثبت نام در دفاتر بازرگاني در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و ميرداماد.

ب) مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگاني حقوقي:

 1. تقاضاي شخص در ۱ نسخه.
 2. گواهي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال (به همراه داشتن برگه هاي تشخيص و يا قطعي سالهاي ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالياتي داراي کد رهگيري سال ۱۳۹۰ الزامي است).
 3. گواهي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي جهت ابطال.
 4. اظهارنامه ابطالي ثبت نام در دفاتر بازرگاني در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و ميرداماد.
 5. صورتجلسه مجمع عمومي براي شرکتهاي سهامي عام، خاص و صورتجلسه هيئت مديره براي ساير شرکتها مبني بر ابطال کارت بازرگاني (در صورت عدم انحلال).
 6. تصوير روزنامه رسمي اعلام انحلال شرکت در ۱ نسخه (در صورت انحلال).
 7. اصل کارت بازرگاني.

ج) مدارك مورد نياز جهت تعليق کارت بازرگاني حقيقي و حقوقي:

۱- تقاضاي شخص در ۱ نسخه.

۲- اصل آگهي روزنامه مفقودي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار (نام دارنده کارت[ حقيقي و يا حقوقي ] و شماره کارت بازرگاني در روزنامه درج گردد) که ابطال و یا تعلیق کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی تهران با ارائه مدارک فوق جهت اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پذیر است.

متقاضی می تواند با ارائه مدارک ذکر شده جهت ابطال کارت بازرگانی خود اقدام نماید و در کمترین زمان ممکن انجام پذیر است و همچنین تعلیق کارت بازگانی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه مدارک جهت تعلیق کارت بازرگانی امکان پذیر است و متقاضی می تواند جهت تعلیق کارت بازرگانی خود اقدام نماید.

قوانین و مقررات کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی تهران

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 1. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
 2. اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها. (برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید).
 3. در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.
 4. اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل.
 5. فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)
 6. اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت .
 7. روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.
 8. اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد.)
 9. دو قطعه عکس ( جدید، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
 10. اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند .

۱۱. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۱سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

۱۲. داشتن حداقل سن ۲۳سال تمام.

۱۳. اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی( فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه. ( ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم ( الف) تایید شده باشد قابل قبول است )

۱۴. ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:

الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.

ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی .

۱۵. اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های ۳و ۷و ۱۱ ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک میباشند.

۱۶. مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)

17. کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور.

تذکر :۱کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر :۲ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

تذکر :۳حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است.

تذکر :۴برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

تذکر :۵حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.

تذکر :۶کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد.

تذکر : :۷متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت اشخاص حقيقي

 1. اصل فرم منشور عضويت امضاء شده توسط مديرعامل و يا رئيس هيات مديره .
 2. اصل كارت ملي مديرعامل (در صورت داشتن هر گونه تغييرات در مشخصات سجلي ارائه كپي شناسنامه از تمامي صفحات الزامي ميباشد)
 3. اسكن و بارگذاري عكس (تمام رخ ، ساده ، رنگي و با پشت زمينه سفيد)
 4. اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان .
 5. تبصره : متقاضياني كه سن آنان ۵۰سال تمام باشد از ارائه پايان خدمت معاف مي باشند .
 6. جواز تاسیس، پروانه بهره برداري و يا ساير مداركي كه فعال اقتصادي بودن متقاضيان را تاييد مي نمايد.

شاخصهای احراز صلاحیت متقاضیان ثبت کارت بازرگانی برای شرکت هایی که سال تاسیس آنها کمتر از یکسال است

بر اساس بخشنامه ۷۸۳/۹۰/۶۰ مورخه ۱۶/۴/۹۴ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برای اشخاص حقوقی در حساب جاری حداقل ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای اشخاص حقیقی ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان شرط لازم.

اسناد معتبر ( روزنامه رسمی یا حکم کارگزینی و یا لیست تامین اجتماعی ) مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه های صادراتی، وارداتی و تولیدی به عنوان عضوهیات مدیره، مدیرعامل، مدیر بازرگانی (داخلی- خارجی) مدیر فروش، کارشناس امور بازرگانی، مدیر امور حقوقی، در شرکتهای دارای عضویت معتبر در یکی از اتاق های بازرگانی، بعنوان یکی از شرایط کافی.

ارائه پروانه بهره برداری، کارت شناسایی کارگاه، پروانه فعالیت صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذیربط بر خورداری از حساب بانکی جاری با گردش مالی حداقل ۲ میلیارد ریال به مدت یکسال متعلق به یکی از اعضای هیات مدیره، مدیر عامل به عنوان یکی از شرایط کافی

دارا بودن سند مالکیت محل قانونی به نام متقاضی یا اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی و نیز شخص حققیقی داوطلب کارت بازرگانی حداقل ۶ ماه سابقه عضویت در اتاق تهران و نیز شرکت در دوره های آموزشی اتاق تهران به عنوان یکی از شرایط کافی

اثبات عملکرد اقتصادی با ارائه مدارکی نظیر گزارش فصلی فروش یا اوراق تشخیص مالیاتی یا آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یا تامین اجتماعی از سوی اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت و یا شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی پس از تأیید مدیریت امور مالی اتاق تهران بعنوان یکی از شرایط کافی

دارا بودن سابقه خدمت برای اشخاص حقیقی یا مدیران عامل اشخاص حقوقی متقاضی دریافت کارت بازرگانی که دارای حداقل ۳ سال سابقه کار در ادارات تابعه سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران تحت عنوان کارشناس با تایید عضویت اتاق تهران ونماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بعنوان یکی از شرایط کافی

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 1. فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی (درصورت تغییر مدیرعامل این فرم نیاز به گواهی امضاء دردفترخانه اسناد رسمی دارد)
 2. ارائه اصل کارت بازرگانی درزمان حضور در اتاق .
 3. اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد.)
 4. اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۱ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس مندرج درکارت بازرگانی.
 5. اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال ۰۲، ۰۹،۰۱وکلیه برگهای قطعی و تشخیص مالیات مربوط به سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق ارائه نگردیده است .
 6. اصل مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به آدرس دفتر مرکزی شرکت و یا آدرس کارخانه .
 7. دو قطعه عکس (جدید، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
 8. در صورت استیجاری بودن دفتر کار، ارائه اصل اجاره نامه تمدید شده.
 9. روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت تاکنون .

تذکر۱: در شرکتهای سهامی چنانچه مدت تصدی هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقاء مجدد هیئت مدیره الزامی است.

تذکر۲: درصورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر ، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکت صادره از اداره ثبت شرکتها الزامی است .

۱۰- در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر سایر مدارک :

الف- اصل کارت ملی مدیرعامل.

ب- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید.

ج- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان .

تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۹سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

۱۱- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ) ICTازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.

۱۲- داشتن حداقل سن ۲۳سال تمام.

۱۳- در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامی است:

الف- سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.

ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

ج- اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

۱۴- اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند ۸ ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند.

۱۵- ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند).

۱۶- درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه برسایر مدارک ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است :

الف- اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.

ب- اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

ج-اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

د- اصل کارت ملی مدیرعامل.

ه- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید از زمان صدور آن ۱ماه بیشتر نگذشته باشد.

و- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم.)

ز- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی( فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه. ( ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم ( الف) تایید شده باشد قابل قبول است )

تذکر :۱کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر :۲در مراحل برابراصل مدارک و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی ایشان الزامی است.

تذکر :۳برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

تذکر :۴کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

تذکر :۵متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت بازرگاني اشخاص حقيقي

۱- فرم دال تكميلي از وب سايت به همراه مهر و امضاء متقاضي.

۲- ارائه اصل كارت بازرگاني درزمان حضور در اتاق .

۳- اصل كارت ملي و در صورت داشتن هر گونه تغييرات در مشخصات سجلي اسكن و بارگذاري تصوير شناسنامه از تمامي صفحات الزامي ميباشد.

۴- دو قطعه عكس جديد، تمام رخ ، ساده ، رنگي و با پشت زمينه سفيد

۵- اصل گواهي موضوع ماده ۱۸۶ق.م.م مربوط به آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري به آدرس مندرج دركارت بازرگاني.

۷- اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده سالهاي ۹۲، ۹۱،۹۰وكليه برگهاي قطعي و تشخيص ماليات مربوط به سالهايي كه كارت بازرگاني تمديد اما به اتاق ارائه نگرديده است .

۸- اصل مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي براي واحدهاي توليدي و صادركنندگان پوست و روده

۹- در صورت استيجاري بودن دفتر كار، ارائه اصل اجاره نامه تمديد شده.

۱۰- در صورت تغيير محل علاوه بر ارائه يك برگ اظهار نامه تغيير آدرس از اداره ثبت شركت ها، ارائه يكي از مدارك مالكيت ذيل الزامي است.

الف-اصل سند مالكيت شش دانگ به نام متقاضي، به آدرس دفتر كار آدرس اظهار نامه.

ب- اصل اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضي، براي محل كار و به آدرس دفتر كار آدرس اظهار نامه

ج- اصل اجاره نامه بنگاه املاك داراي كد رهگيري به نام متقاضي، براي محل كار و به آدرس دفتر كار آدرس اظهارنامه .

۱۱- اصل مدرك توليدي معتبر از يكي از وزارتخانه هاي توليدي براي واحدهاي توليدي (صنوف توليدي داراي پروانه كسب مشمول اين بند نميگردند)

۱۲- درصورتيكه از تاريخ انقضاي كارت بيش از دوسال گذشته باشد علاوه بر مدارك فوق ارائه مدارك ذيل نيز الزامي است :

الف – اصل گواهي عدم سوء پيشينه.

ب- اصل گواهي بانك مبني بر تاييد حساب جاري وحسن اعتبار بانكي به نام متقاضي فقط روي فرم الف قابل قبول است ( با مهر امضاي رئيس شعبه. ) ضمنا حسابهاي جاري شتاب مربوط به شهرستانها در صورتيكه روي فرم الف تاييد شده باشد قابل قبول است.

ج- اصل مدرك تحصيلي معتبر حداقل ديپلم متوسطه مدارك خارج از كشور پس از ارزشيابي توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذيرش مي باشد .

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتي، كشاورزي، معدني، خدمات فني مهندسي وخدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT ازمراجع ذيربط مشروط به انقضاي دو سال از تاريخ صدور پروانه، ازارائه مدرك فوق معاف مي باشند و ملزم به ارائه اصل مدرك توليد هستند .

تذكر :۱كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.

تذكر :۲در مراحل برابراصل نمودن مدارك و دريافت كارت بازرگاني حضور متقاضي يا نماينده قانوني او الزامي است.

تذكر :۳براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد.

تذكر :۴كليه مدارك در محل اتاق برابر اصل ميگردد.

تذكر :۵متقاضيان محترم درانتخاب رشته فعاليتهاي خاص درزمان تكميل اطلاعات ثبت نامي از طريق سايت اين اتاق دقت فرمايند كه رشته هاي انتخاب شده در راستاي نيازهاي وارداتي آنان باشد زيرا تنها واردات در چهارچوب رشته هاي انتخابي امكان پذير خواهد بود وبراي صادرات كالا محدوديتي وجود ندارد .

نحوه عضویت در اتاق بازرگانی تهران

»آيين نامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران «

آيين نامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴/۷/۱شوراي
عالي نظارت بر اتاق ايران در اجراي مفاد بند الف و تبصره ۲ماده ۹قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵اسفند ماه ۱۳۶۹و اطلاعيه مهم مصوب ۱۵آذر ماه ۱۳۷۳ آن، شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و موارد تعليق يا لغو عضويت را به شرح زير در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۷/۱تصويب نمود.

ماده -۱شرايط عضويت

اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در ايران به امور بازرگاني، صنعتي، معدني و خدمات وابسته به اين نوع فعاليتها اشتغال دارند، مي توانند با رعايت شرايط زير به عضويت اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن درآيند.

-۱/۱اشخاص حقيقي

-۱/۱/۱داشتن حداقل ۲۳سال شمسي.

-۲/۱/۱داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان مشمول.

-۳/۱/۱ارائه مداركي از قبيل مجوز تأسيس و بهره برداري، پروانه كسب، سند مالكيت، اجاره نامه محل كسب به عنوان دليل اشتغال به امور بازرگاني، صنعتي، معدني و خدمات وابسته، يا ارائه مدرك تحصيلي دانشگاهي در زمينه هاي مزبور.

-۴/۱/۱تأييد صلاحيت اخلاقي – تجربي – مالي متقاضي توسط دو تن از دارندگان كارت عضويت اتاق يا كارت بازرگاني با ۳سال سابقه يا تأييد ۲نفر از اعضاء هيأت نمايندگان اتاق ذيربط.

-۵/۱/۱امضاء تعهد نامه موضوع ماده ۲آيين نامه.

-۶/۱/۱گواهي نداشتن سوء پيشينه.

-۷/۱/۱گواهي ثبت در دفتر تجارتي از حوزه مربوط.

-۸/۱/۱داشتن محل كار با ارائه مدارك مثبته و ارائه تغييرات بعدي به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن.

-۹/۱/۱دو قطعه عكس تمام رخ ۶*۴جديد.

-۱۰/۱/۱تصوير شناسنامه.

-۱۱/۱/۱پرداخت حق عضويت.

-۲/۱اشخاص حقوقي

-۱/۲/۱كارت عضويت اشخاص حقوقي كه در زمينه موضوع فعاليت اتاق به امور اقتصادي اشتغال دارند، بنا به درخواست متقاضي به نام مدير عامل يا رئيس هيئت مديره صادر خواهد شد.

-۲/۲/۱گيرنده كارت بايد حائز شرايط مندرج در بندهاي ۱/۱/۲ ،۱/۱/۱و ۱/۱/۶باشد و تعهدنامه موضوع ماده ۲آيين نامه را به نمايندگي از سوي شخص حقوقي امضاء نمايد.

-۳/۲/۱گواهي ثبت در دفتر تجارتي از حوزه مربوط.

-۴/۲/۱دو قطعه عكس تمام رخ ۶*۴گيرنده كارت.

-۵/۲/۱تصوير شناسنامه گيرنده كارت.

-۶/۲/۱تصوير مدرك تأسيس و آخرين تغييرات به شرح اعلان مندرج در روزنامه رسمي.

-۷/۲/۱پرداخت حق عضويت.

تبصره -۱اشخاص حقوقي كه در شهرستانها داراي شعب هستند مي توانند براي مدير شعبه مربوط درخواست عضويت در اتاق شهرستان را بنمايند.

مدير شعبه نيز بايد حائز همان شرايطي باشد كه براي عضويت مدير عامل يا رئيس هيئت مديره لازم است.

تبصره -۲اعم از حقيقي و حقوقي كه مجوز قانوني براي فعاليت اقتصادي در ايران داشته و حائز شرايط عضويت در اتاق باشند، به جاي تصوير شناسنامه گيرنده كارت، تصوير گذرنامه او را ضميمه ساير مدارك خواهند نمود.

ماده -۲تعهدنامه
كليه متقاضيان عضويت يا تجديد عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران موظفند تعهدنامه زير را امضاء نمايند.

بسمه تعالي

تعهدنامه عضويت در اتاقهاي بازرگاني وصنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران

اينجانب ……………. )شخص حقيقي يا حقوقي ( متقاضي عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شهرستان ………………

بدينوسيله اعلام تعهد مي نمايم

 1. شايستگي اخلاقي و اجتماعي و مالي لازم براي استفاده سالم از كارت عضويت و بهره گيري از خدمات اتاق و همكاري با آن را دارا هستم.
 2. در اشتغال به فعاليت هاي بازرگاني، توليدي و خدماتي همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و رعايت امانت و اخلاق حسنه و عرف و شئون تجاري را در عمليات و معاملات خود نموده و به پيمانها و قراردادها و رعايت قوانين مقرر پايبند خواهم بود.
 3. در جهت حل و فصل دوستانه و مسالمت آميز كليه اختلافاتي كه در جريان يا بر اثر عمليات يا معاملات تجاري اينجانب بوجود آيد، نهايت كوشش را خواهم نمود.
 4. از هر فعل يا ترك فعلي كه به امنيت اقتصادي داخلي يا خارجي كشور لطمه بزند و اعتبار جمهوري اسلامي ايران را خدشه دار نمايد پرهيز خواهم نمود.
 5. مساعي خود را براي تقويت جايگاه اتاق و مشاركت در بهبود و پيشبرد امور آن بكار خواهم بست.
 6. در صورت تخلف از مفاد اين تعهدنامه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران حق تصميم گيري در مورد تعليق يا لغو عضويت يا محروم نمودن اينجانب از خدماتي را كه توسط اتاق ارائه ميشود خواهد داشت و پيامدهاي آن را مي پذيرم.

امضاء و مهر

ماده -۳تعداد و مدت اعتبار كارت عضويت

-۱/۳هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند بيش از يك كارت عضويت داشته باشد، مگر در مواردي كه شخص حقيقي علاوه بر دريافت كارت عضويت براي خود به عنوان نماينده يك شخصيت حقوقي نيز به عضويت اتاق درآيد

كارتهايي كه طبق تبصره ۱ماده ۱براي شعبات اشخاص حقوقي صادر مي گردد، تضاعف كارت تلقي مي شود.

-۲/۳مدت اعتبار كارت عضويت ۱سال است كه با تقاضاي عضو و بقاي شرايط عضويت، قابل تمديد خواهد بود.

ماده -۴تعليق و لغو عضويت

عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن با وقوع شرايط زير بسته به مورد به حال تعليق در مي آيد و يا لغو مي گردد.

-۱تصميمات مراجع قضائي به تعليق يا لغو عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن.

-۲سلب يكي از شرايط عضويت.

-۳نقض مفاد تعهدنامه موضوع ماده ۲آيين نامه و ارتكاب با تخلفات مغاير شئونات و اخلاق تجاري.

تبصره -۱رسيدگي و اتخاذ تصميم در موارد ۲و ۳فوق با كميسيون موضوع ماده ۵اين آيين نامه خواهد بود.

تبصره -۲اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن موظفند كه تصميمات موضوع بند ۱اجرا و مراتب را به اتاق ايران اعلام نمايند

برای دریافت کارت بازرگانی باید به کجا مراجعه کنیم؟

جهت دریافت کارت بازرگانی ابتدا شما بایستی در سامانه اتاق بازرگانی ثبت نام نموده و مراحل و مدارک مربوطه را بارگذاری کنید. در انتها پس از تایید کارشناس و گذراندن دوره مربوطه کارت بازرگانی برای شما صادر می شود.

با کارت بازرگانی چکار میتوان کرد؟

با داشتن کارت بازرگانی شما میتوانید فعالیت های بازرگانی خود را از جمله صادرات و واردات انجام دهید. همچنین گرفتن کارت بازرگانی مزایای جانبی دیگری نیز دارد که یکی از آن ها ثبت برند (علامت تجاری) به صورت لاتین می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

enemad-logo

مراقب کلاهبرداران باشید!
راهبران ثبت هیچ شعبه ی دیگری ندارد
به آدرس سایت توجه کنید:

www.raasabt.ir